AKADEMİK PROGRAM
BİRİNCİ YARIYIL T U L Y A İKİNCİ YARIYIL T U L Y A
MAN 111 İşletme Almancası I 1 2 0 2 6 MAN 104 İşletme Almancası II 1 2 0 2 5
MAN 115 Genel İşletme 3 0 0 3 8 MAN 117 Finansal Muhasebe
3 0 0 3 6
TKL 201 Türk Dil I 2 0 0 2 2 MAN 114 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7
AFEC 141 İngilizce I 3 0 0 3 3 TKL 202 Türk Dil II 2 0 0 2 2
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 2 0 2 3 AFE 142
İngilizce II 3 0 0 3 3
MATH 175 İşletme Matematiği 3 0 0 3 8 MATH 176 İstatistik 3 0 0 3 7
        15 30         16 30
ÜÇÜNCÜ YARIYIL T U L Y A DÖRDÜNCÜ YARIYIL T U L Y A
MAN 215 Yönetim ve Organizasyon Teorisi 3 0 0 3 6 MAN 212 Uluslararası Yönetim 3 0 0 3 6
MAN 209 İletişim ve Sunum Teknikleri 3 0 0 3 6 MAN 224 Sosyal Sorumluluk ve Etik 3 0 0 3 6
MAN 221 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6 MAN 218 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 223 Mikroekonominin Temelleri 3 0 0 3 7 MAN 222 Makroekonominin Temelleri 3 0 0 3 7
AFEC 143 İngilizce III 3 0 0 3 3 AFEC 144 İngilizce IV 3 0 0 3 3
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 HTR 302 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
  17 30   17  30
BEŞİNCİ YARIYIL T U L Y A ALTINCI YARIYIL T U L Y A
MAN 303 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6 MAN 336 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 7
MAN 307 İşletme Finansı 3 0 0 3 6 MAN 325 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7
MAN 323 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 6 LAW 354 Borçlar Hukuku 3 0 0 3 5
MAN 319 Mali Tablolar Analizi 3 0 0 3 7 MAN 338 Kültürlerarası Yönetim 3 0 0 3 6
  Bölüm içi Seçmeli I 3 0 0 3 5   Bölüm içi Seçmeli II 3 0 0 3 5
      15 30
  15  30
 
YEDİNCİ YARIYIL T U L Y A SEKİZİNCİ YARIYIL T U L Y A
LAW 453 Ticaret Hukuku 3 0 0 3 5 MAN 434 Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
MAN 429 Staj 0 0 0 0 5 MAN 321 Enformasyon Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 328 Uluslararasi Finansal Yönetim 3 0 0 3 5 MAN 428  Bitirme Tezi 3 0 0 3 8
MAN 332
Uluslararası Pazarlama 3 0 0 3 5 Bölüm içi Seçmeli IV 3 0 0 3 5
  Bölüm içi Seçmeli III 3 0 0 3 5 Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5       15 30
  15 30  
Asgari Mezuniyet Koşulları
Kredi 125
AKTS 240
Ders Sayısı 45