Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü öğrencileri, üçüncü öğrenim yılları/beşinci yarıyıllarından başlayarak, bölüm, fakülte ve üniversite ders havuzlarında bulunan seçmeli derslere kayıt yaptıracaklardır. Ders programını takiben, öğrencilerimizin, 4 adet Bölüm İçi Seçmeli, 2 adet Tamamlayıcı Seçmeli ve 2 adet Serbest Seçmeli derste başarılı olmaları gerekmektedir.

Bölüm İçi Seçmeli dersler, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi tarafından verilen, seçmeli ders havuzunda bulunan derslerdir.

Tamamlayıcı Seçmeli dersler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altındaki bölümler (Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi dahil) tarafından verilen, seçmeli ders havuzunda bulunan derslerdir.

Serbest Seçmeli dersler, Yeditepe Üniversitesi tarafından verilen, seçmeli ders havuzunda bulunan derslerdir.