Bölüm İçi Seçmeli Dersler:  Almanca Uluslararası İşletme Bölümü tarafından verilen derslerdir.  

Kod Türkçe Ad
MAN 118 İŞLETME ENFORMATİĞİ
MAN 220 ÇOKULUSLU FİRMALARDA BÜTÇE VE PLANLAMA
MAN 311 GİRİŞİMCİLİK
MAN 313 ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ
MAN 317 LOJİSTİK
MAN 423 ÇOKULUSLU FİRMALARDA KONTROL
MAN 427 FİRMALARDA EXCEL UYGULAMALARI
MAN 424 İŞLETMELERDE SİMULASYON
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

İŞLETME ENFORMATİĞİ